30 Μαρ 2017

Πίνακες Αποτελεσμάτων Κατάταξης ΣΟΧ 1/2017 Δήμου Ζωγράφου

Οι υπ’ αριθ. 4967/30.3.2017 και 4968/30.3.2017  (Κωδικοί θέσεων: 101 και 102) πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εργαζόμενων που αφορούν στην ανακοίνωση του Δήμου μας ΣΟΧ 1/2017 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου  σε  θέσεις στελέχωσης  της δομής «ΚΗΦΗ» με ειδικότητες ΔΕ Οδηγών ( Γ’ Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ΔΕ Νοσηλευτών /τριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ