07 Οκτ 2019

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας υποψηφίων με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/τριών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου», συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες

AΡΧΕΙΟ