24 Οκτ 2018

Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας της ΣΟΧ 2/2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου» για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών/-τριών