13 Δεκ 2016

Πίνακας Επιλογής και Έγγραφο Αποκλειομένων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2016 για την πλήρωση θέσεων 2 καθαριστριών του ΝΠΔΔ Πολιτισμού Αθλητισμού