19 Ιούν 2018

Ξεκίνησε η λειτουργία της 2ης Τοπικής Μονάδας Υγείας Ζωγράφου

Ξεκίνησε η λειτουργία της 2ης Τοπικής Μονάδας Υγείας Ζωγράφου, στα Ιλίσια (Χαρ. Μούσκου 18,πλατεία Κύπρου), με ωράριο λειτουργίας 07.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. και ωράριο ιατρικού προσωπικού 08.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.
Η 2η Τ.ΟΜ.Υ. Ζωγράφου προς το παρόν διαθέτει παιδίατρο, δύο νοσηλευτές , μία κοινωνική λειτουργό, δύο διοικητικούς υπαλλήλους και δύο επισκέπτες υγείας.

 

Αναμένεται η στελέχωσή της και από γενικούς γιατρούς ή και παθολόγους. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να εξυπηρετήσει ανήλικο πληθυσμό (κάτω των 15 ετών ), καθώς και να παρέχει λοιπές υπηρεσίες στον ενήλικο πληθυσμό του Δήμου Ζωγράφου.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 2107756320, 2107793136