14 Ιαν 2019

Νέες τουαλέτες στο 4ο δημοτικό και το 6ο λύκειο Ζωγράφου

Συνεχίζοντας την προσπάθεια βελτίωσης των σχολικών υποδομών,

ο δήμος Ζωγράφου προχώρησε σε μια ακόμη παρέμβαση, τοποθετώντας

νέες τουαλέτες στο 4ο δημοτικό και στο 6ο λύκειο Ζωγράφου.