17 Δεκ 2018

Νέα ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού

Σας ενημερώνουμε ότι λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ Πολιτισμού & Αθλητισμού απο την οποία θα μπορείτε να πληροφορείστε για τις δράσεις και τις δραστηριότητες μας
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Βασιλική Στρακαντούνα