18 Οκτ 2016

Μουσείο Γουναρόπουλου: Τρεις διαλέξεις για τη μετανάστευση και την τέχνη

Σάββατο πρωί 11:00 – 12:00

12, 19 και 26 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 6

Πληροφορίες: Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου

Γουναροπούλου 6, Ανω Ιλίσια

τηλ: 210-7777601, 210-7487657

website: gounaropoulos.gr