06 Οκτ 2015

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης «Εργασία στον Τόπο μου – Πράσινα Επαγγέλματα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

01.10.2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Από το Δήμο Ζωγράφου και την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δημιουργία»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που οργανώθηκε από το Δήμο Ζωγράφου και την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δημιουργία», για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης «Εργασία στον Τόπο μου – Πράσινα Επαγγέλματα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και του Προγράμματος «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας».

Στην εκδήλωση ομιλίες και παρεμβάσεις, έκαναν οι κ.κ.:

  •     Κατερίνα Κωστάκου, (εταιρία MAST Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία), η οποία έκανε την παρουσίαση του Προγράμματος, ως Συντονίστρια εταιρία
  •     Γεώργιος Καππής, Υπεύθυνος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ζωγράφου, ο οποίος παρουσίασε τις Δράσεις του Προγράμματος
  •    Ελευθερία Μπάρδα, (Omega Technology), η οποία έκανε παρουσίαση του Συστήματος Αναζήτησης Εργασίας

Παρουσίαση των αναλυτικών δράσεων του Προγράμματος, έκαναν επίσης οι κ.κ.

  •     Σύρος Κοσκοβόλης, (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών), ο οποίος παρουσίασε τις Δράσεις από πλευρά του Επαγγελματικού    Επιμελητηρίου Αθηνών
  •     Ηρώ Λούκα, (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων -ΚΕΑΝ), η οποία παρουσίασε τις δράσεις από πλευράς ΚΕΑΝ
  •     Βασίλης Ζωτάκης, (Eurotraining), ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Eurotraining

H εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 16-327 «Ειδικές Δράσεις Διάδοσης – Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία εντάσσεται στην Πράξη «Εργασία στον τόπο μου – Πράσινα Επαγγέλματα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.