04 Απρ 2019

Ματαίωση του Διαγωνισμού για την Ανακατασκευή Οδικού Δικτύου 2018

Ματαίωση του Διαγωνισμού για την Ανακατασκευή Οδικού Δικτύου 2018 λόγω έναρξης ισχύος των Διατάξεων του Νόμου 4605/ 2019.