10 Απρ 2016

ΜΑΞΙΑΔΗΖ: Ανακοίνωση για τη Σύμβαση Έργου με θέμα «Λειτουργία του Κυλικείου Δημοτικού Κοιμητηρίου Ζωγράφου»

Διαβάστε / μεταφορτώστε τα σχετικά έγγραφα πατώντας επάνω στη περιγραφή τους (αρχεία .pdf και .docx)

Περίληψη Ανακοίνωσης

Αναλυτική Ανακοίνωση

Έντυπο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Συνοπτικός Κατάλογος Δικαιολογητικών