06 Αυγ 2019

ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι προσωρινοί πίνακας κατάταξης υποψηφίων  σύμφωνα με την ανακοίνωση  ΣΟΧ1-2019 (κωδ.θέσης: 101 Β.λογιστές – 102 Ταμίες -103 Φύλακες -104 Σερβιτόροι -105 Υπ. Καθαριότητας),  έχουν αναρτηθεί στην έδρα της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ  ΟΤΑ, επί της οδού Χαρ. Μούσκου 18, καθώς και στο κατάστημα του Δημαρχείου Ζωγράφου, επί της οδού Γ. Ζωγράφου 7.