13 Ιούλ 2018

Λειτουργία Κέντρο Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο Ζωγράφου, (Γ. Ζωγράφου 1) στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (στο 2132125730 και ώρες 09:00 – 16:00) συμπολίτες μας που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και χρειάζονται οικονομικές και νομικές συμβουλές για να αντιμετωπίσουν  τα χρέη τους.  Μπορούν να πρσφύγουν άνεργοι, άτομα με προβλήματα υγείας, με αναπηρία και  οικονομικά αδύναμοι,  αγρότες και εργάτες, μισθωτοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι, μικροεπιχειρηματίες.

Το επιστημονικό προσωπικό του  Κέντρου Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών θα δίνει συμβουλές και οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να προστατευτεί η πρώτη τους κατοικία αλλά και για τις πρόνοιες που προβλέπει η νομοθεσία για το σύνολο των χρεών. Επίσης θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ως προς τα δικαιώματα τους σε σχέση με τις οφειλές τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική στους οφειλέτες που υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας για την Εξωδικαστική Επίλυση Διαφοράς. 

Στόχος του Κέντρου θα είναι να ενημερωθούν σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους οι υπερχρεωμένοι πολίτες και επιχειρήσεις που θέλουν να αντιμετωπίσουν την αδυναμία τους να αποπληρώσουν τα χρέη τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr