09 Ιούλ 2012

Κοινωνική Πολιτική

Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας-Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ισότητας των Φύλων
Η Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου παρέχει  υπηρεσίες σε όλους τους  κατοίκους που αντιμετωπίζουν  κάποια δυσκολία στην οικογενειακή ζωή τους και ζητούν υποστήριξη. Βασικός στόχος  της υπηρεσίας είναι η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από  προγράμματα και  δράσεις.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας
Το προσωπικό της Υπηρεσίας απαρτίζεται από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, Επισκέπτριες Υγείας, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Οικογενειακούς Βοηθούς και Διοικητικό Προσωπικό.

Κοινωνική Εργασία
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της υπηρεσίας ασχολούνται με θέματα όπως:

 • Κοινωνική έρευνα
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη  σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων  και δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
 • Συμβουλευτική & παραπομπή ατόμων και οικογενειών σε υπηρεσίες και φορείς υγείας.
 • Συνεργασία με την Εισαγγελία  για διευθέτηση θεμάτων που αφορούν   κατοίκους του Δήμου μας.
 • Συνεργασία με την Εισαγγελία Αθηνών για διερεύνηση συνθηκών διαβίωση ανηλίκων.

Κοινωνικό παντοπωλείο
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης απόρων κατοίκων του Δήμους μας.
Βασικά κριτήρια για την ένταξη μοναχικών ατόμων και οικογενειών στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η απορία που αποδεικνύεται από το εισόδημα και άλλα κοινωνικά κριτήρια όπως η ανεργία, ασθένεια, αναπηρία, οικογενειακή κατάσταση και συνθήκες στέγασης.
Οι Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από  δωρεές και χορηγίες πολιτών, επαγγελματιών, σωματείων και από το προϋπολογισμό του Δήμου.
Αυτή τη στιγμή το παντοπωλείο παρέχει δωρεάν δύο φορές το μήνα   σε   οικογένειες τυποποιημένα και κατεψυγμένα τρόφιμα, είδη υγιεινής και καθαριότητας.
Επίσης διανέμει, μαγειρεμένο φαγητό σε οικογένειες που τους έχει διακοπεί το ρεύμα ή σε όσους δε μπορούν να  αυτοεξυπηρετηθούν.
Ο Δήμος σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα ξεκινήσει την παροχή  καθημερινού δεκατιανού σε οικονομικά αδύναμους μαθητές με αίσθημα σεβασμού και διακριτικότητας.

Συμβουλευτικό κέντρο οικογενειών (ΣΚΟ)
Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ,εφήβους , ενήλικες και οικογένειες με στόχο την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της ψυχικής υγείας των δημοτών. Στελέχωση με ψυχολόγο, κοινωνιολόγο και λογοθεραπεύτρια

Κέντρο πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και προαγωγής υγείας
Το κέντρο συνεργάζεται με τον Ο.Κ.Α.Ν.Α., με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος πρόληψης της χρήσης και κατάχρησης των ουσιών και την προώθηση της υγείας στην προσωπική και κοινωνική ζωή. Απευθύνεται σε όλη την τοπική κοινωνία και στους φορείς της και οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια ευαισθητοποίησης, σεμινάρια εμψύχωσης, και γενικά δραστηριότητες πρόληψης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στα σχολεία.

Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων (Κέντρο Δια Βιου Μάθησης)
Η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συστήνει ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης για ενήλικες πολίτες.

Κοινωνικό φροντιστήριο
Ο Δήμος Ζωγράφου λειτουργεί με εθελοντές καθηγητές το Κοινωνικό Φροντιστήριο , για την δωρεάν παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου.

Γραφείο Προστασίας και  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και υγιεινής. Τα προγράμματα που υλοποιεί είναι τα κάτωθι:

Πρόγραμμα Σχολικής Υγιεινής

 • Αντιφυματικός Εμβολιασμός
 • Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής
 • Προγράμματα προαγωγής υγείας μαθητών και ευαισθητοποίηση για θέματα σχολικής υγιεινής.

Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής

 • Προληπτικός έλεγχος για γυναίκες (Τεστ παπ, ψηλάφηση μαστού, γυναικολογική εξέταση)
 • Προληπτικός έλεγχος σε άλλες ομάδες πληθυσμού
 • Οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Πρωταρχικός στόχος της Δημοτικής Τράπεζας αίματος είναι η κάλυψη των αναγκών σε αίμα που έχουν οι αιμοδότες και οι οικογένειες τους καθώς και κάθε κάτοικος που βρίσκεται σε επείγουσα ανάγκη.
Στο Δήμο μας πραγματοποιούνται ετησίως δύο  αιμοδοσίες σε συνεργασία με το νοσοκομείο ΛΑΙΚΟ.

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.)
Στο πλαίσιο του θεσμού των ΚΑΠΗ που σκοπό έχουν την παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο περιβάλλον τους, την ενεργοποίησή τους , την πρόληψη και αποκατάσταση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων τους, τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ζωγράφου λειτουργεί ανά υπηρεσία ως εξής:

1) Κοινωνική υπηρεσία

  • Ομάδες με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση και δραστηριοποίηση των μελών.
  • Οργάνωση προγραμμάτων όπως εκδρομές, συνεστιάσεις, θεατρικές παραστάσεις.
  • Επετειακές εκδηλώσεις
  • Εορτασμός της ημέρας της Τρίτης ηλικίας

2) Ιατρική υπηρεσία

  • Νοσηλευτικές πράξεις όπως μέτρηση αρτηριακής πίεσης, ενεσοθεραπεία , λήψη σακχάρου αίματος , διενέργεια αντιγριπικού εμβολιασμού , λήψη ηλεκτροκαρδιογραφήματος , πρώτες βοήθειας κ.α.
  • Αγωγή Υγείας
   • Σε μέλη με ατομική συμβουλευτική πρόληψη και αποκατάσταση νοσημάτων
   • Σε ομάδες με διοργάνωση  ομιλιών με ιατρικά θέματα σε συνεργασία με νοσηλευτικά ιδρύματα.

 3) Φυσικοθεραπεία

  • Φυσικοθεραπευτική αγωγή σε μέλη των ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι για μυοσκελετικές και νευρολογικές παθήσεις καθώς και για την αποκατάστασή τους.
  • Διενέργεια Σωματικής ενεργοποίησης (γυμναστική)των μελών 3 φορές την εβδομάδα

4) Εργοθεραπεία

  • Κινητοποίηση μελών, αποκατάσταση λειτουργικών τους δυσχερειών και ανεξαρτητοποίησή τους σε καθημερινές δραστηριότητες.
  • Δραστηριοποίηση των μελών σε ομάδα με σκοπό την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους , την διατήρηση και βελτίωση των κινητικών και νοητικών ικανοτήτων τους.
  • Ενασχόληση των μελών με την δημιουργία κατασκευών.
  • Διενέργεια Σωματικής ενεργοποίησης (γυμναστική)των μελών 3 φορές την εβδομάδα.

5) Εντευκτήριο

Λειτουργεί καθημερινά για τα μέλη των ΚΑΠΗ με δύο οικογενειακούς βοηθούς  σε βάρδιες από 8.00π.μ. -1.00 μ.μ. και από 4.00μ.μ. -8.00 μ.μ. όπου προσφέρεται η δυνατότητα για επικοινωνία και κοινωνικοποίηση των μελών.

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που εφαρμόζεται στον Δήμο μας από το 1997 έχει  στόχο την παροχή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με αναπηρία εξασφαλίζοντας τους αξιοπρεπή διαβίωση. Το πρόγραμμα στελεχώνεται  από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές και Οικογενειακούς Βοηθούς, που παρέχουν ψυχοκοινωνική στήριξη, νοσηλευτική φροντίδα και οικογενειακή βοήθεια κατ’ οίκον. Ο Δήμος διαθέτει ένα πολυμορφικό αυτοκίνητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του προγράμματος(μεταφορά σε ασφαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς).

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
Σκοπός του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η. είναι να παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κλπ),  των οποίων τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος εργάζονται ή είναι άνεργα άτομα ή αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας ώστε να αδυνατούν να ανταποκριθούν στην φροντίδα τους.

Το πρόγραμμα διαθέτει νοσηλεύτρια, οικογενειακή βοηθό, κοινωνικό φροντιστή, οι οποίοι παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα, μεταφορά των φιλοξενούμενων από και προς την οικεία τους, εφαρμόζοντας προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης των λειτουργικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων,  κατά την δωρεάν παραμονή τους σε ένα ευχάριστο, άνετο, ασφαλή, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.

[Δείτε εδώ όλες τις δράσεις που αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική του Δήμου μας.]