01 Σεπ 2017

Κλήρωση Περιπτέρου σε Ειδικές Κατηγορίες Δικαιούχων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΘΕΜΑ:

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ζωγράφου αποφάσισε τη παραχώρηση μιας -1- θέσης περιπτέρου που βρίσκεται εντός των ορίων της Διοικητικής του Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.76 του Ν.4257/2014, σε:

α) Α.Με.Α.
β) πολύτεκνους
γ) μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως και την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν την αίτηση, τα δικαιολογητικά και την προκήρυξη ατελώς από τη : Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Γ. Ζωγράφου 7 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : Αρ. 9 – 3ος όροφος

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 3ος όροφος στις 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Αρμόδιο τμήμα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213-2024105 και 213-2024104