02 Οκτ 2015

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης: Τετάρτη 07/10/2015

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Ζωγράφου ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, ότι λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευόμενων που έχουν υποβληθεί για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υλοποιεί στο πλαίσιο λειτουργίας του, ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη, 07/10/2015.

Συνημμένο το Δελτίο Τύπου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Ζωγράφου ενημερώνει όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, ότι λόγω

του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευόμενων που έχουν υποβληθεί για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία

υλοποιεί στο πλαίσιο λειτουργίας του, ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την Τετάρτη, 07/10/2015.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον καλύτερο προγραμματισμό των τμημάτων μάθησης για την εκπαιδευτική περίοδο

(Οκτώβριος 2015- Φεβρουάριος 2016), στην προσπάθεια να ικανοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι αιτήσεις που έχουν ήδη

κατατεθεί.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την

ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής

ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα

Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου

Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δήμου Ζωγράφου,

(Χ. Μούσκου 18, Ιλίσια, ΤΚ 15772) .

Τηλ. 2107486267/ 7771836/ 7789652

email: kdvmzografou@gmail.com/ kdvm36@gmail.com

Δηλώσεις συμμετοχής: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-20:00