05 Ιούν 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Ζωγράφου», που εδρεύει στο Ζωγράφου Αττικής ( Γ. Ζωγράφου αρ. 7)

Γνωστοποιεί ότι:

Οι ασκούμενες δικηγόροι που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ζωγράφου διάρκειας 6 μηνών ήτοι κατά την περίοδο από 1-6-2018 έως 31-12-2018 είναι οι:

1. ΤΣΑΠΡΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Γεωργίου

2. ΚΟΜΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΝΝΑ του Γεωργίου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

ΝΕΟΝΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙΑ