Συγκοινωνία

 Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια των λεωφορείων που εξυπηρετούν την πόλη μας από την ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ