16 Ιούλ 2012

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ…

Σας ενημερώνουμε, ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου  με σκοπό  την ευκολότερη πρόσβαση και εξυπηρέτηση του δημότη σε έγγραφα ή υπηρεσίες που τον αφορούν.