22 Ιούλ 2019

Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών

Η Δήμαρχος Ζωγράφου, σε εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης  Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών (ΑΔΑ:624Π465ΧΘ7-Δ6Ν),  συγκρότησε την Παρασκευή 19-7-2019 συνεργεία από υπαλλήλους Μηχανικούς του Δήμου μας, τα οποία από 19-7-2019 διενεργούν οπτικό έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου, για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό ή άλλα επαγόμενα των σεισμών φαινόμενα (κατολισθήσεις, κλπ).

Ήδη, κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μέχρι σήμερα,  έχουν ελεγχθεί οπτικά, όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου, τα κτίρια των Δημοτικών Σχολείων που φιλοξενείται το πρόγραμμα «Διακοπές στα σχολεία», τα Κ.Δ.Α.Π., τα ΚΑΠΗ, το Μουσείο Γουναρόπουλου, καθώς και σημαντικό τμήμα των υπολοίπων Δημοτικών κτιρίων, χωρίς να έχει διαπιστωθεί κάποια ζημία εξαιτίας του σεισμού της 19-7-2019. Ο έλεγχος συνεχίζεται και στα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια.

Όσον αφορά τον έλεγχο των ιδιωτικών κτιρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, αρμόδια για τον έλεγχο είναι η Γενική Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. 

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου, οι δημότες μπορούν να καταθέτουν σχετικές αιτήσεις στο Πρωτόκολλο του Δήμου, οι οποίες θα προωθούνται καθημερινά μέσω email στην παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2019