30 Οκτ 2017

Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση

Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μία προσπάθεια ενίσχυσης των θεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπόνησαν πρόγραμμα με τίτλο “Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση” για τους Ελληνικούς Δήμους.
Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανευρωπαϊκά. Στόχος του προγράμματος είναι να επισημανθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία του τρόπου διακυβέρνησης των Δήμων.

Επειδή θεωρούμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης των Ελληνικών Δήμων είναι μία καλή ευκαιρία για το Δήμο Ζωγράφου προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα και να αναδειχτούν οι ανάγκες τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων, ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες αλλαγές και βελτιώσεις ζητάμε την εθελοντική συμμετοχή σας με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Το ερωτηματολόγιο για τους υπαλλήλους θα το βρείτε εδώ.

Το ερωτηματολόγιο για τους πολίτες θα το βρείτε εδώ.

αλλά και σε αυτήν την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη σε itunes και playstore σαν ELoGE.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ανώνυμες και δεν θα είναι δυνατό να εντοπιστούν μεμονωμένα οι απαντήσεις σας.