11 Απρ 2016

Εργασίες κλαδέματος και εξυγίανσης υψηλόκορμων δέντρων στη λεωφόρο Γεωργίου Παπανδρέου

Στα πλαίσια έναρξης του έργου “Υδάτινοι Πόροι”, η υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου που επιβλέπει τις εργασίες που αφορούν το κλάδεμα – εξυγίανση των υψηλόκορμων δένδρων στη νησίδα Γ. Παπανδρέου σας ενημερώνει ότι:

Οι εργασίες αυτές έχουν σκοπό να ανανεώσουν το υπάρχον φυτικό υλικό της νησίδας καθώς και να συμπληρώσουν με νέα φυτά, ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα αλλά και να αναβαθμιστεί αισθητικά η περιοχή.

Το “αυστηρό” κλάδεμα στα μεγάλης ηλικίας υψηλόκορμα δένδρα ανανεώνει τα ίδια τα φυτά (νέα πλουσιότερη κόμη), καθώς και αποτρέπει τυχόν ατύχημα από σπάσιμο κλαδιών.

Το έργο ανάπλασης της Γ. Παπανδρέου ξεκίνησε τέλος Μάρτη και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.