14 Φεβ 2019

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μετά από μία ιδιαίτερα χρονοβόρα αλλά αναγκαία διαδικασία διαγωνισμών, διάρκειας δύο χρόνων, αποκτούμε απαραίτητο εξοπλισμό
για την ενίσχυση του στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία της αποκομιδής απορριμάτων.
Πρόσφατα, παραλάβαμε δύο μικρά και ευέλικτα απορριματοφόρα, τα οποία θα μπορούν να κινηθούν ευκολότερα σε στενούς δρόμους της πόλης μας, ένα σάρωθρο για τον καθαρισμό των οδοστρωμάτων και των πλατειών, καθώς και έναν τράκτορα για τη μεταφορά των απορριμάτων στο ΧΥΤΑ.
Αναμένουμε στο προσεχές διάστημα και άλλα οχήματα και μηχανήματα που θα διευκολύνουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και θα κάνουν καλύτερη, την εικόνα της πόλης μας.