20 Απρ 2016

Ενημέρωση των επιχειρήσεων του Δήμου που παράγουν υποπροϊόντα ζωϊκής προέλευσης σχετικά με την κείμενη νομοθεσία

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση υποπροϊόντων ζωϊκής προέλευσης»

Σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με τις διατάξεις της Κείμενης κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 211/2006, Καν. (Ε.Ε.) 1069/2009, Καν. (Ε.Ε.) 142/2011, Ν.4235/2014), τα υποπροϊόντα ζωϊκής προέλευσης (οστά, μη βρώσιμα εντόσθια, αίμα, λίπη, τεμάχια κρέατος, κ.λ.π.) που προκύπτουν από σφαγεία, εργαστήρια επεξεργασίας κρέατος, καταστήματα λιανικής πώλησης ιχθύων (ιχθυοπωλεία) και πολυκαταστήματα τροφίμων, χαρακτηρίζονται ως υλικά κατηγορίας 2 ή 3 και δεν πρέπει να διατίθενται ανεξέλεγκτα σε ΧΥΤΑ, αλλά να οδηγούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης τέτοιων υποπροϊόντων.
Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η απόρριψη τέτοιων υλικών σε κοινούς κάδους του Δήμου. Ελπίζουμε στην κατανόηση και την συνεργασία σας και σας καλούμε να συμμορφωθείτε με την νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του Περιβάλλοντος της Δημόσιας Υγείας και της εικόνας της πόλης μας όσον αφορά την καθαριότητα και τη δυσοσμία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και θα επιβληθούν κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε / μεταφορτώστε τη σχετική ανακοίνωση πατώντας εδώ