08 Ιούλ 2016

Ελεύθερη Ζώνη ο Δήμος Ζωγράφου από τις δεσμεύσεις των Συμφωνιών ΤΤΙP, CETA και TiSA

Ελεύθερη ζώνη ανακηρύχθηκε συμβολικά ο Δήμος Ζωγράφου από τις δεσμεύσεις της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), τη Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά (CETA) και τη Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TiSA), προσυπογράφοντας τη σχετική Διακήρυξη της Βαρκελώνης. Η απόφαση ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου, στη συνεδρίασή του στις 9 Ιουνίου 2016, μετά από εισήγηση της Δημάρχου Τίνας Καφατσάκη.

Η εισήγηση της Δημάρχου

Η Tοπική Aυτοδιοίκηση οφείλει να διεκδικήσει τη ματαίωση των σχεδιασμών των τεχνοκρατών της Ε.Ε. και των ΗΠΑ σχετικά με την TTIP (Διατλαντική Συμφωνία Εμπορικής και Επενδυτικής Εταιρικής Σχέσης ), τη Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA) και τη Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TISA).

Οι συμφωνίες αυτές συζητούνται επί τέσσερα χρόνια στα «κρυφά» χωρίς δημοκρατικές θεσμικές διαδικασίες ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, επιδιώκεται ο περιορισμός του δημοκρατικού ελέγχου και των κανόνων του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, από κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία, καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προς το όφελος των επενδυτών.

Οι συνθήκες που θέλουν να δημιουργήσουν μέσω των συμφωνιών αυτών θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του πλανήτη, αλλά και τα συμφέροντα της χώρας μας γιατί:

Ευνοούν χώρες και επιχειρήσεις με μαζική βιομηχανική παραγωγή , ενώ είναι καταδικαστικές για χώρες με μικρής κλίμακας παραγωγή, όπως η ελληνική.

Απειλούν την εγχώρια αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, οι οποίοι αδυνατούν να ανταγωνιστούν τα προϊόντα χαμηλής ποιότητας και κόστους των μεγάλων εταιριών.

Απειλούν τα προϊόντα ονομασίας προελεύσεως (Π.Ο.Π) που διαθέτει η Ελλάδα , κάτι που θα έχει ολέθριες συνέπειες στην εγκατάλειψη της αγροτικής γης , την εξάρτηση από εισαγωγές και τη μείωση της διατροφικής αυτάρκειας.

Απειλούν το περιβάλλον με την εισαγωγή τροποποιημένων σπόρων.

Απειλούν το κλίμα με την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων αναγκαίων για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων.

Σοβαρές αντιρρήσεις και ενστάσεις επί των συμφωνιών αυτών έχουν καταθέσει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών.

Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων έχουν συμβολικά ανακηρυχθεί σε ζώνες ελεύθερες των συμφωνιών αυτών.

Ταυτόχρονα σε εθνικό επίπεδο το θέμα έχει συζητηθεί σε πολλούς Δήμους και στην ΠΕΔΑ.

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να συνταχθεί στον αγώνα που ήδη έχουν ξεκινήσει σε Ευρώπη και Αμερική εκατοντάδες Δήμοι, Περιφέρειες και Πολιτείες, ανακηρύσσοντας τις περιοχές τους ως «TTIP FREE ZONES».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου προτείνεται να αποφασίσει τα εξής:

  1. Να ανακηρυχθεί συμβολικά και ο Δήμος Ζωγράφου ελεύθερη ζώνη από τις δεσμεύσεις της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων (TTΙP), προσυπογράφοντας τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης για της Ελεύθερες Ζώνες από τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTΙP), τη Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε-Καναδά (CETA) και τη Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TiSA).
  2. Να συμμετέχει στα σχετικά εθνικά και διεθνή δίκτυα.
  3. Να διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
  4. Να γίνει έκκληση στην κυβέρνηση , στα πολιτικά κόμματα, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές της χώρας, να λάβουν υπόψη τους τις δραματικές συνέπειες που θα έχουν για την Ελλάδα οι παραπάνω συμφωνίες και να μην αποδεχθούν τις συμφωνίες αυτές.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζωγράφου, μετά από διαλογική συζήτηση, ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την ακόλουθη απόφαση:

  1. Να ανακηρυχθεί συμβολικά και ο Δήμος Ζωγράφου ελεύθερη ζώνη από τις δεσμεύσεις της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων (TTΙP), προσυπογράφοντας τη Διακήρυξη της Βαρκελώνης για της Ελεύθερες Ζώνες από τη Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων (TTΙP), τη Γενική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε-Καναδά (CETA) και τη Συμφωνία Εμπορίου και Υπηρεσιών (TiSA).
  2. Να συμμετέχει στα σχετικά εθνικά και διεθνή δίκτυα.
  3. Να διοργανώνει εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.
  4. Να γίνει έκκληση στην κυβέρνηση , στα πολιτικά κόμματα, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές της χώρας, να λάβουν υπόψη τους τις δραματικές συνέπειες που θα έχουν για την Ελλάδα οι παραπάνω συμφωνίες και να μην αποδεχθούν τις συμφωνίες αυτές.