12 Μαΐ 2017

Εκδηλώσεις στον ξύλινο οικίσκο εντός του Πάρκου Γουδή

Ο Δήμος Ζωγράφου παραχωρεί σε συλλόγους και ιδιώτες 2,00 τ.μ. από τον ξύλινο οικίσκο (ΚΙΟΣΚΙ) που βρίσκεται εντός του πάρκου Γουδή για πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Το τέλος χρήσης είναι 50,00€

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου, στον ισόγειο όροφο εντός του Δημαρχείου (Γ.Ζωγράφου 7).

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Τηλ.:213 2024 132