19 Οκτ 2018

Εγκριση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για την ανακαίνιση, συντήρηση και αξιοποίηση του κτιρίου Ποταμίτη

Εγκρίθηκε από το ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση για την ανακαίνιση, συντήρηση και αξιοποίηση του κτιρίου Ποταμίτη γνωστού ως πολυκατοικία Πολυδούρου, με σκοπό να επαναλειτουργήσει ως πολυχώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το διατηρητέο και ιστορικό αυτό κτίριο, μαζί με τα δύο διπλανά οικόπεδα, ανήκουν πλέον στο Δήμο Ζωγράφου, καθώς το Σεπτέμβριο του 2016, ο Δήμος Ζωγράφου, αποφάσισε να τα αγοράσει, προκειμένου το κτίριο Ποταμίτη, να αποτελέσει ξανά έναν από τους βασικότερους πολιτιστικούς πυρήνες της πόλης μας. Το σημαντικό αυτό έργο, θα βοηθήσει στην αναβάθμιση και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής, ενώ τα διπλανά οικόπεδα θα αξιοποιηθούν υποστηρικτικά για την λειτουργία των δράσεων του κτιρίου. Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα 2.500.000 ευρώ.