15 Ιούλ 2012

Δομή του Δήμου

 

ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γενικός Γραμματέας
 3. Νομική Υπηρεσία
 4. Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες
 5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
 7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 8. Δ/νση Δημοτικών Προσόδων
 9. Δ/νση Ταμιακών Υπηρεσιών
 10. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 11. Δ/νση Πολεοδομίας
 12. Δ/νση Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Καθαριότητας
 13. Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος
 14. Δ/νση Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτικής Αστυνομίας)
 15. Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Δημοτικών Οργάνων
 16. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης
 17. Αυτοτελές Τμήμα Σχολικής Μέριμνας
 18. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας – Ενημέρωσης – Διεθνών Σχέσεων και Κοινωνικών Υπηρεσιών
 19. Αυτοτελές Γραφείο Νεολαίας και Άθλησης
 20. Αυτοτελές Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας
 21. Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας Α.ΜΕ.Α.

Οι παραπάνω υπηρεσίες διαρθρώνονται ως κατωτέρω:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικός Γραμματέας
3. Νομική Υπηρεσία
4. Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

 • Τμήμα ΕπικοινωνίαςΤμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Γραφείο ΓραμματείαςΤμήμα Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης ΔαπανώνΤμήμα ΠρομηθειώνΤμήμα Αποθήκης
 • Τμήμα Εφαρμογής Διπλογραφικού Λογιστικού Σχέδιου
8. Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 • Γραφείο ΓραμματείαςΤμήμα ΈσοδωνΤμήμα Έκδοσης Αδειών Κατ/των Υγ/κού Ενδ/τοςΤμήμα Ταφών – Εκταφών & Οικ/κων Παραχωρήσεων
 • Τμήμα Τελών & Δικαιωμάτων Κοιμητηρίου
9. Δ/νση Ταμειακών Υπηρεσιών

Γραφείο ΓραμματείαςΤμήμα Διαχείρισης Έσοδων ΈξοδωνΤμήμα Διαχείρισης Νομικών ΠροσώπωνΤμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού
10. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Γραφείο Γραμματείας και Λογιστικής ΠαρακολούθησηςΤμήμα Αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων και αναπλάσεων Κοινόχρηστων χώρωνΤμήμα ΜελετώνΤμήμα Κατασκευών
 • Τμήμα Τοπογραφήσεων – Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Σημάνσεων
 • Τμήμα Κυκλοφοριακών Μελετών
 • Τμήμα Άμεσων Η/Μ, Υδραυλικών και Αποχετευτικών Επεμβάσεων
11. Δ/νση Πολεοδομίας

 • Γραφείο Γραμματείας και ΑρχείουΤμήμα Τοπ/κών Εφαρμογών και Πολεοδομικού ΣχεδιασμούΤμήμα Προστασίας περιβάλλοντος και Εν/κής Αποκατάστασης ΚτηρίωνΤμήμα Οικοδομικών Αδειών
 • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
12. Δ/νση Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Καθαριότητας

 • Γραφείο Γραμματείας και λογιστικής παρακολούθησηςΤμήμα Κινήσεως ΟχημάτωνΤμήμα Συντήρησης και Επισκευών μηχανολογικού εξοπλισμούΤμήμα Καθαριότητας
 • Τμήμα Μεταφόρτωσης
13. Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος

 • Γραφείο Γραμματείας και λογιστικής παρακολούθησηςΤμήμα Αλσών – Πλατειών – Δενδροστοιχιών και Παιδικών ΧαρώνΤμήμα Πολίτικης ΠροστασίαςΤμήμα Προστασίας Υμηττού
14. Δ/νση Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτικής Αστυνομίας)

 • Τμήμα Ελέγχου Καταστημάτων , Επιχειρήσεων κλπΤμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας, Στάθμευσης κλπ
15. Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Δημοτικών Οργάνων
16. Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης
17. Αυτοτελές Τμήμα Σχολικής Μέριμνας
18. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας – Ενημέρωσης – Διεθνών Σχέσεων και Κοινωνικών Υπηρεσιών
19. Αυτοτελές Γραφείο Νεολαίας και Άθλησης
20. Αυτοτελές Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας
21. Αυτοτελές Γραφείο Προσβασιμότητας Α.ΜΕ.Α.