02 Νοέ 2018

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ»