29 Ιούν 2018

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”