23 Δεκ 2016

Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου

Διαβάστε/μεταφορτώστε τη διακήρυξη πατώντας εδώ