02 Φεβ 2016

Διανομή ρυζιού σε ωφελούμενους του προγράμματος “Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε Απόρους”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΔΙΑΝΟΜΗ   ΡΥΖΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2013

Ενημερώνουμε τους πολίτες, με αριθμό μελών οικογενείας 4, 5, 6 και 7 άτομα, οι οποίοι  ήταν ωφελούμενοι του  Προγράμματος ”Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε Απόρους”, του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με τη Χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2013, ότι:

Την Τετάρτη  03/02/2016 και ώρες 9:00-12:00, μπορούν να προσέλθουν στην οδό Μπισκίνη 33, για να παραλάβουν την ποσότητα που αναλογεί σε κάθε οικογένεια.