17 Οκτ 2018

Διανομή ειδών παντοπωλείου και βρεφικών ειδών στους ωφελούμενους του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Ο Δήμος Ζωγράφου, ως συμμετέχων εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα/Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 18 Οκτωβριού & την Παρασκευή 19 Οκτωβριού 2018 θα πραγματοποιηθεί διανομή ειδών παντοπωλείου και βρεφικών ειδών στους ωφελούμενους του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) στα πλαίσια του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ.

Η διανομή θα γίνει επί της οδού Μπισκίνη 33 από τις 10.00 π.μ. έως τις 13:00. Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά οι ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), που έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διανομών του Τ.Ε.Β.Α.

Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου και εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ .Τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται και από μέλη της οικογένειας με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους. Αν κάποιος παραλαμβάνει για λογαριασμό άλλου θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Η ποσότητα για κάθε μέλος της οικογένειας είναι περίπου 15 κιλά για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να φροντίσετε για τον τρόπο μεταφοράς τους.

Για την ακριβή ώρα προσέλευσης – διανομής, οι ωφελούμενοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση τους.