11 Οκτ 2018

Διανομή ειδών παντοπωλείου και βρεφικών ειδών για τους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Ζωγράφου, ως συμμετέχων εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα/Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί διανομή ειδών παντοπωλείου και βρεφικών ειδών αποκλειστικά σε 2/μελείς, 3/μελείς, 4/μελείς, 5/μελείς και 6/μελείς οικογένειές που έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διανομών του Τ.Ε.Β.Α. Η διανομή θα γίνει επί της οδού Μπισκίνη 33 από τις 09.00 π.μ. έως τις 12:30.

Για την παραλαβή είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου και εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ .Τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται και από μέλη της οικογένειας με την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους. Αν κάποιος παραλαμβάνει για λογαριασμό άλλου θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Για την ακριβή ώρα προσέλευσης – διανομής, οι ωφελούμενοι θα λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την αίτηση τους.