22 Νοέ 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ​Υ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο σε ΕΥΡΩ για την « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ