13 Απρ 2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Συσσιτίων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Συσσιτίων (Παντοπωλείου, Αρτοποιείου – Ζαχαροπλαστείου, Τυροκομικών, Έτοιμου Γεύματος) και Φρέσκου Γάλακτος Προσωπικού για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου και των Νομικών Προσώπων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΣΕΛΙΔΑ 14 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5993-02-04-2018_signed

ΕΝΤΥΠΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

espd-request