02 Φεβ 2016

Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε / μεταφορτώστε τη διακήρυξη πατώντας εδώ.