24 Ιαν 2017

Διακήρυξη Διαγωνισμού με αντικείμενο «Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Έτους 2016»

Διαβάστε /μεταφορτώστε την περίληψη της διακήρυξης (ορθή επανάληψη) πατώντας εδώ.

Διαβάστε /μεταφορτώστε όλα τα σχετικά έγγραφα πατώντας εδώ.