29 Δεκ 2016

Διακήρυξη διαγωνισμού «Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΝΔΡΩΝ»