16 Νοέ 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ​Υ

Διακήρυξη  του ΤΕΥΔ  που αφορά τη διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΔΑΜ