06 Ιούλ 2018

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ​Υ

Διακύρηξη.(zip)

 

Διακήρυξη που αφορά τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού  Διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ-ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΩΝ»