17 Σεπ 2015

Δημοσίευση διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού

Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών και Καπή, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων, λοιπών αναλωσίμων  ειδών  παντοπωλείου και γάλακτος,  για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου και του Νομικού Προσώπου

Δείτε την διακήρυξη του διαγωνισμού εδώ

Δείτε το σχέδιο της σύμβασης εδώ