Γενικός Γραμματέας Δήμου

Δημήτρης Αντωνιάδης

 

 

Ο Δημήτριος Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα και μεγάλωσε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Πραγματοποίησε σπουδές Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων (Κρατικό Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης) και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (Ε.Α.Π.). Είναι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Κοινωνικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σήμερα,  παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών (EPLO) και Διαχείρισης Έργων (Human asset).

Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Διεθνούς Ένωσης διευθυντικών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης (I.C.M.A.) και του Ελληνικού παραρτήματος του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων (P.M.I.) .

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί σε επιτελικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό τομέα (Polis Consulting, Civis Plus κ.α.) όσο και στο Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομίας, Δήμος Ζωγράφου, ΔΑΕΜ Α.Ε.)

Από το Σεπτέμβριο 2019 υπηρετεί στο Δήμο Ζωγράφου ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου.