Αντιδήμαρχοι

1.Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Υπηρεσιών και Αναπληρωτής Δήμαρχος

Μετικαρίδης Θεόδωρος

 

2.Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Παπακωνσταντίνου Αγησίλαος ( Άγης)

 

3.Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμας Δημήτριος

 

4.Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παιδικών Σταθμών

Χαλκιαδάκη Ειρήνη (Ρένα)

 

5.Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Βούρτσης Ιωάννης

 

6.Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών , Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων

Καλαρρύτης Λάμπρος