16 Μαΐ 2014

Δήλωση Δημάρχου Ζωγράφου Κώστα Καλλίρη σχετική με την απόφαση του ΥΠΕΠΘ για συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο και με την από 12-5-2014 και με αρ. πρωτ. 72624/Δ4 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής του για «εξοικονόμηση πόρων» στο χώρο της εκπαίδευσης, αποφάσισε τη συγχώνευση σχολικών μονάδων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα Δημοτικά Σχολεία Ζωγράφου 10ο με 4ο   ,  15ο  με 12ο ,  7ο με 8ο και 3ο με 9ο .

Τονίζουμε ότι στην εν λόγω απόφαση το ΥΠΕΠΘ επικαλείται κακώς και ψευδώς την υπ. αριθμ 447/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου σύμφωνα με την οποία, πάντοτε κατά το ΥΠΕΠΘ, ο Δήμος Ζωγράφου συναίνεσε στην απόφαση συγχώνευσης σχολικών μονάδων της πόλης !

Η εν λόγω απόφαση, η 447/2013 ουδεμία σχέση έχει με το θέμα και αφορά σε μείωση προσαυξήσεων ποσού 6,17 € από χρηματικό κατάλογο υπέρ δημότη μας !

Απεναντίας το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου με την 477/2013 ομόφωνη απόφασή του «αποδέχεται την απόφαση της Δ.Ε.Π. σύμφωνα με την οποία δεν θα υπάρξει καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, κατά το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις προτάσεις από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία, το ΥΠΕΠΘ αναγνώρισε το σφάλμα και υπεσχέθη ότι θα αφαιρέσει το Δήμο μας από την απόφασή του.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε απαράδεκτη την εν λόγω απόφαση αφού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές λειτουργικές προδιαγραφές και όρους στην εκπαιδευτική διαδικασία προκαλώντας : 1) αύξηση του ήδη υψηλού αριθμού μαθητών ανά τάξη 2) άσκοπη και ιδιαίτερα σοβαρή αναστάτωση για τους μαθητές και γονείς των υπό συγχώνευση σχολείων και 3) αλλαγή στη ροή του εκπαιδευτικού έργου λόγω των υποχρεωτικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό 4) μετακίνηση εκπαιδευτικών σε άλλες σχολικές μονάδες και πιθανή απώλεια , για ορισμένους εξ αυτών, των οργανικών του θέσεων.

Η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας μόνο μέσα από το πρίσμα μιας στυγνής αριθμητικής και λογιστικής αντίληψης, είναι απόλυτα καταδικαστέα αφού θίγει την ουσία του ρόλου του σχολείου που δεν είναι άλλος από την διαπαιδαγώγηση και καλλιέργεια των μαθητών με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

Καταθέτουμε με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη διαφωνία μας και καλούμε γονείς και δασκάλους σε επαγρύπνηση ούτως ώστε να αποτρέψουμε την εφαρμογή των «αντιεκαπιδευτικών» αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

 

Κώστας Καλλίρης

Δήμαρχος Ζωγράφου – ιατρός