28 Ιούν 2017

Για τους Παιδικούς Σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 – 2018

Τα προσωρινά αποτελέσματα και η μοριοδότηση των γονέων για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2017 – 2018 μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr . Να σημειωθεί ότι με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα δοθεί προθεσμία τριών ημερών για την υποβολή των ενστάσεων από τους γονείς που έχουν είτε λάθη στους φακέλους είτε δεν έχουν προσμετρηθεί μόρια λόγω ελλείψεων δικαιολογητικών