03 Φεβ 2017

Απόφαση για την δημοσίευση & παροχή εγγράφων και πληροφοριών του Δήμου ως «ανοικτών δεδομένων»

Διαβάστε / μεταφορτώστε τη σχετική απόφαση πατώντας εδώ.