04 Αυγ 2017

Αποτελέσματα Εισαγωγής στους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ζωγράφου

Ακολουθεί η λίστα των ονομάτων των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στις δομές των βρεφικών- παιδικών σταθμών του Δήμου Ζωγράφου και τα μόριά τους (Απόφ. 145/15-5-2017 Δ.Σ.)

Στις λίστες που ακολουθούν δεν συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των παιδιών που εγγράφονται μέσω Ε.Σ.Π.Α.

Παρακαλούνται οι γονείς των οποίων τα παιδιά εντάσσονται στις παρακάτω δομές να παρουσιαστούν στο σταθμό τους από 1η έως και 8 Σεπτεμβρίου 2017 προκειμένου να κάνουν την εγγραφή τους.

Διαφορετικά η θέση τους θα θεωρηθεί κενή και θα κληθούν οι επιλαχόντες κατά σειρά μοριοδότησης.

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΙΒΣΑ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΡΑΤΕΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΙΛΛΑ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΡΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΙΒΣΑ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΡΑΤΕΡΟΥ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ