06 Ιούν 2017

Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού, αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλογή Προέδρου