16 Απρ 2015

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Αντιστήριξη και ενίσχυση του υπάρχοντος τοιχίου στον περιβάλλοντα χώρο της πλατείας Αγίου Γερασίμου”

Ο Δήμος Ζωγράφου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

“Αντιστήριξη και ενίσχυση του υπάρχοντος τοιχίου στον περιβάλλοντα χώρο της πλατείας Αγίου Γερασίμου”

(αρ. μελέτης 10/2015), με προϋπολογισμό 179,580.00 Ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

  1. Τεχνική Έκθεση
  2. Έντυπα Προϋπολογισμού
  3. Τιμολόγιο
  4. Γενική – Ειδική Συγγραφή
  5. Σχέδιο ασφάλειας υγείας
  6. Φάκελος  ασφάλειας
  7. Τεύχος Β Πρότυπης  διακήρυξης
  8. Τεχνική έκθεση μελετητή